Tapiola PK2

 • Tapiola PK2
  Espoo / SF, FINLAND
  External Appearance : Neutral
  Products: SGG DIAMANT , STADIP SECURIT
 • Tapiola PK2
  Espoo / SF, FINLAND
  External Appearance : Neutral
  Products: SGG DIAMANT , STADIP SECURIT

Application: Façade


Architect:
SARC Arkkitehtitoimisto


Entrepreneur:
unknown


Photographer:
JML Studio OY,Miakel Lindén