Qingdao Zendai Thumb Plaza

  • Qingdao Zendai Thumb Plaza
    Qingdao, CHINA
    External Appearance : Silver Grey
    Products: SGG COOL-LITE KS 150 II

Application: Facade


Architect:
Unknown


Entrepreneur:
Zendai


Photographer:
Shen Zhonghai